Video

Worship180x50

Zmluvy, objednávky,faktúry

 

Zverejnené Názov a popis Dokument
VZN
31.12.2016 VZN o dani z nehnuteľnosti PDF
03.05.2016 VZN o daniach a miestných poplatkoch za KO a DSO PDF
18.12.2015 VZN o nakladaní s KO a DSO PDF
Faktúry 2017
05.04.2017 Faktúry 1.Q 2017 XLS
03.07.2017 Faktúry 2.Q 2017 XLS
05.10.2017 Faktúry 3.Q 2017 XLS
08.01.2018 Faktúry 4.Q 2017 XLS
Zmluvy 2017
11.05.2017 Zmluva o spolupráci PDF
17.07.2017 Zmluva  o dielo PDF
12.09.2017 Zmluva  o dielo - Oprava miestnej komunikácie asfaltovaním PDF
13.10.2017 Zmluva o splátkovom úvere - OTP PDF
11.11.2017 Správa nezavilého auditora o účtovnej uzavierke rok 2016 PDF
21.11.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č.801601 PDF
     
Faktúry 2016
04.04.2016 Faktúry za 1.-3.2016 PDF
04.07.2016 Faktúry za 4.-6.2016 PDF
14.11.2016 Faktúry za 7.-9.2016 PDF
07.01.2017 Faktúry za 10.-12.2016 XLS
Zmluvy 2016
20.09.2016 Zmluva o vykonaní auditu PDF
01.12.2016 Zmluva o vytvorení spoločného DHZ PDF
     
Faktúry 2015
06.07.2015 Faktúry za 1. polrok 2015 PDF
18.11.2015 Faktúra Annexus s.r.o. PDF
12.01.2016 Faktúry za 2. polrok 2015 PDF
     
Zmluvy 2015
07.08.2015 Dodatok č.2 k zmluve o vypôžičke z 23.9.2014 PDF
30.09.2015 Dodatok č.1 k zmluve D.E.A. Audit s.r.o. PDF
10.11.2015 Zmluva o dielo 28/10/2015 Annexus s.r.o. PDF
     
Verejne vyhlášky 2015
     
     
Dokumenty 2015
     

 

Dokumenty zo starého webu obce:

   http://www.sid.biznisweb.sk   (faktúry, zmluvy... do roku 2015)

 

přesný čas

Počasie

Počasie Šíd - Svieti.com

TOPlist