Obec Šíd

Video

Worship180x50

Zmluvy, objednávky,faktúry

 

Zverejnené Názov a popis Dokument
VZN
31.12.2016 VZN o dani z nehnuteľnosti PDF
03.05.2016 VZN o daniach a miestných poplatkoch za KO a DSO PDF
18.12.2015 VZN o nakladaní s KO a DSO PDF
Faktúry 2018
10.05.2018 Faktúry 1.Q 2018 XLS
     
Zmluvy 2018
     
Faktúry 2017
05.04.2017 Faktúry 1.Q 2017 XLS
03.07.2017 Faktúry 2.Q 2017 XLS
05.10.2017 Faktúry 3.Q 2017 XLS
08.01.2018 Faktúry 4.Q 2017 XLS
Zmluvy 2017
11.05.2017 Zmluva o spolupráci PDF
17.07.2017 Zmluva  o dielo PDF
12.09.2017 Zmluva  o dielo - Oprava miestnej komunikácie asfaltovaním PDF
13.10.2017 Zmluva o splátkovom úvere - OTP PDF
11.11.2017 Správa nezavilého auditora o účtovnej uzavierke rok 2016 PDF
21.11.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č.801601 PDF
     
Faktúry 2016
04.04.2016 Faktúry za 1.-3.2016 PDF
04.07.2016 Faktúry za 4.-6.2016 PDF
14.11.2016 Faktúry za 7.-9.2016 PDF
07.01.2017 Faktúry za 10.-12.2016 XLS
Zmluvy 2016
20.09.2016 Zmluva o vykonaní auditu PDF
01.12.2016 Zmluva o vytvorení spoločného DHZ PDF
     
Faktúry 2015
06.07.2015 Faktúry za 1. polrok 2015 PDF
18.11.2015 Faktúra Annexus s.r.o. PDF
12.01.2016 Faktúry za 2. polrok 2015 PDF
     
Zmluvy 2015
07.08.2015 Dodatok č.2 k zmluve o vypôžičke z 23.9.2014 PDF
30.09.2015 Dodatok č.1 k zmluve D.E.A. Audit s.r.o. PDF
10.11.2015 Zmluva o dielo 28/10/2015 Annexus s.r.o. PDF
     
Verejne vyhlášky 2015
     
     
Dokumenty 2015
     

 

Dokumenty zo starého webu obce:

   http://www.sid.biznisweb.sk   (faktúry, zmluvy... do roku 2015)

 

přesný čas

Počasie

Počasie Šíd - Svieti.com

TOPlist