Obec Šíd

Video

Worship180x50

Školstvo

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Šíd

Magyar Tannyelvű Alapiskola Gömörsid

Šíd 241, 986 01 Šíd

Tel. +421 (0) 47 89248, email: zs-sid@post.sk

 Mgr. Anita Magová

 riaditeľka školy

 Mgr. Erika Darabošová

 učiteľka v špeciálnej triede

 Mgr. Gabriela Chovanová

 učiteľka

 Mgr. Tímea Machalová

 učiteľka

 Mgr. Annamária Martinková

 učiteľka

 Mgr. Gyöngyike Tolvajová

 učiteľka

 Valéria Beneová

 vychovávateľka

 Terézia Farkašová

 vychovávateľka

 Ladislav Mihály

 školník, kurič

 Albína Tittonová

 upratovačka

 

Materská škola s výchovným jazykom maďarským Šíd

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda Gömörsid

Šíd 242, 986 01 Šíd

Tel. +421 (0) 47 4389314, email: materskaskolasid@centrum.sk

 Klára Fazekas

 riaditeľka

 Bc. Alžbeta Mihályová

 učiteľka

 Valéria Ráczová

 upratovačka

 

 

Školská jedáleň pri Materskej škole s výchovným jazykom maďarským Šíd

Iskolai Étkezde a Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda mellett Gömörsid

Šíd 242, 986 01 Šíd

Tel. +421 (0) 47 4389314, email: materskaskolasid@centrum.sk

 Barbora Földiová

 vedúca školskej jedálne

 Mária Atlaszová

 kuchárka

 Klaudia Kökényová

 pomocná sila v kuchyni

 

 

přesný čas

Počasie

Počasie Šíd - Svieti.com

TOPlist