Obec Šíd

Video

Worship180x50

Starosta obce

     Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu obce je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu obce sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Právomoci starostu obce upravuje najmä zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

Posledné voľby starostu obce sa uskutočnili 15. novembra 2014.

Starostom obce vo volebnom období 2014-2018 je Arnold Kurunci.

 

Starosta - Arnold Kurunci

 

Arnold Kurunci

starosta obce

 

Tel/fax. +421 (0) 4389213, mobil: +421 (0) 905218807, email: ocusid@stonline.sk

 

 

přesný čas

Počasie

Počasie Šíd - Svieti.com

TOPlist